Realizacje prospołecznego przedsięwzięcia edukacyjno-informacyjne o zasięgu ogólnopolskim skierowanego do dzieci. Główny cel Kampanii "TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości" zgodny jest z nadrzędnym założeniem skutecznego przeciwdziałania przyczynom przestępczości w ramach stosownego programu Funduszu Sprawiedliwości. Ściśle wiąże się z redukowaniem poziomu patologii społecznych (np. uzależnień od substancji chemicznych) wśród młodych ludzi wraz z maksymalnym ograniczeniem coraz częściej występujących współcześnie uzależnień od nowych multimediów (Internet, gry komputerowe i sieciowe).

 

W ramach tejże kampanii zorganizowaliśmy się już dwa turnieje sportowe w Górsku i Węgrowie w czerwcu 2021 roku. Zdrowa, sportowa rywalizacja, pozytywnych wrażeń oraz wspaniała atmosfera to nieodłączne elementy, które towarzyszyły organizowanym turniejom. Wszystkie były obecne zarówno w Węgrowie jak i Górsku, podczas turniejów piłkarskich.

 

NEWS:

 

FOTO: