Stowarzyszenie ECOSPORT zajmuje się:

  • PROMOCJAĄ OCHRONY PRZYRODY;
  • POBUDZANIEM ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ OBYWATELI
  • PROPAGOWANIEM POSTAW PROEKOLOGICZNYCH
  • WSPIERANIEM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ FAUNY I FLORY;
  • ZAPOBIEGANIEM POSTĘPOWANIU DEGRADACJI ŚRODOWISKA;
  •  KSZTAŁTOWANIEM POSTAW ZGODNYCH Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU;
  •  KREOWANIEM ZDROWEGO STYLU ŻYCIA;
  • PROMOWANIE WSZECHSTRONNEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, W TYM TURYSTYKI I SPORTU, W SZCZEGÓLNOŚCI W OPARCIU O WALORY ŚRODOWISKA;
  • PROMOWANIEM SAMORZĄDÓW I REGIONÓW, NA TERENIE KTÓRYCH DZIAŁA STOWARZYSZENIE;
  • DZIAŁALNOŚCIĄ SPORTOWA, EDUKACYJNA I KULTURALNA, ZWŁASZCZA W ZAKRESIE INICJOWANIA, WSPIERANIA I POMOCY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH SPORTOWYCH.

Stowarzyszenie „Ecosport” zostało stworzone przez osoby zaangażowane w działalność na rzecz promocji ochrony przyrody, zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej, sportu i rekreacji.