„Piknik sportowo-rekreacyjny Silesia Future”, przeprowadzony 26 września w Rudzie Śląskiej, okazał się wydarzeniem interesującym dla dzieci i młodzieży. Imprezę, która odbyła się przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki, przybliżamy na zdjęciach.